Risk Değerlendirilmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 4 üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre ise işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
Bu doğrultuda, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde risk değerlendirmesi çalışmalarının yöntem ve esasları belirtilmiştir.

Erval OSGB tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne uygun olarak, firmanızda gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi çalışmasında aşağıdaki aşamalar izlenmektedir. Risk değerlendirmesi çalışmaları, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak oluşturulan risk değerlendirme ekibi ile birlikte yapılmaktadır.

 


Whatsapp Destek

MECNUN ÇAKIROĞLU

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?